Utviklingsdags hos The Assessment Company

Administrasjon og trenerapparat tar nye steg sammen med The Assessment Company

Annonse:

Klubben skal ikke bare utvikle spillere og være et godt fotballag, men også bli en bedre organisasjon. Trenere og medarbeidere  har vært hos The Assessment Company for å ha lært seg å bli bedre kjent med hverandre.

Fra theac fikk vi flott oppfølging med oppgavene, jobbet i team og hvordan vi skal bli sterkere sammen. Theac analyserer blant annet hvordan vi diskuterer gjennom People Lab.

I både utvelgelse og utvikling er kunnskap om forventet handlingsmønster i kritisk reelle jobbsituasjoner svært kjærkomment. Med dette som utgangspunkt har The Assessment Company utviklet et unikt verktøy; PEOPLE LAB.

Dette tilfører en helt ny dimensjon i utvelgelsesprosesser, og er et innovativt verktøy ved utviklingsprogram for både team og enkeltindivider.

The Assessment Company er et selskap som rekrutterer og utvikler mennesker ved bruk av forskningsbaserte metoder.


Annonse fra Eliteserien: