Sponsornettverk høster frukter

Sponsorpartnere inngår avtale med hverandre.

Annonse:

To trofaste RIL partnere inngår avtale med hverandre når Malermester Talseth & Husby AS har valgt regnskapstjenester av Lade Regnskap AS.

Etter mange år med samme regnskapsbyrå valgte vi å gå ut i markedet. Som RIL partner var det helt naturlig at Lade Regnskap AS var en av de som fikk muligheten til å gi tilbud, forteller daglig leder Knut Erik Talseth. Etter noe forhandlinger og forventningsavklaringer falt valget på Lade Regnskap AS. Hovedsakelig ble valget tatt på rent forretningsmessig grunnlag, der bl.a. seriøsitet og god rådgivning veier tungt. Det var heller ingen ulempe at vi kjenner hverandre fra samme sponsornettverk.

Talseth & Husby AS er et veletablert, 20 år gammelt Malermestefirma med ca 30 ansatte og med røtter på Ranheim. Som mangeårig sponsor i RIL forsøker vi å kjøpe varer og tjenester fra andre i nettverket så langt det er mulig. Vi oppfordrer også andre til å bruke hverandre. Slik kan vi alle bidra til at engasjementet i RIL gir noe tilbake.

Lade Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med 9 ansatte fordelt på 350 m2 i trivelige lokaler i 3. etg på Tungasletta 8. 3 av oss har tidligere arbeidet med regnskap i et større regnskapsbyrå og har til sammen 80 års erfaring fra bransjen. Vi er 3 autoriserte regnskapsførere. Vi har egen dedikert person til lønns- og personalspørsmål.

Vi har som mål å kommunisere, være tilgjengelig og gi raske tilbakemeldinger. Kort og godt et kontor hvor alle har oversikt. Vi har i dag over 250 kunder i alle størrelser og bransjer. Som autorisert regnskapsfører er vi underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Det betyr at tilsynet har omfattende kontroller av at virksomheten drives i samsvar med lov og forskrift, og at den foregår på en hensiktsmessig og betryggende måte. Vi ønsker gjennom tillitt og samhandling å oppnå ønskede resultater for våre kunder. Vi ønsker alltid å se verden gjennom kundens øyne og bidra med vår kunnskap til det beste for kunden

Lade Regnskap AS er glad for å få Malermester Talseth & Husby AS på laget . Lade Regnskap AS vil sammen med Malermester Talseth & Husby AS søke mest mulig forenkling/integrering av deres regnskapsrutiner. Lade Regnskap AS er også mangeårig sponsor i Ranheim og bistår også flere kunder i Ranheims sponsor portefølje som følge av vårt samarbeid med Ranheim.

Her er Roger Stålby og May Heltrø Monsen sammen med Knut Erik Talseth etter signering av avtalen i Malermesterens nye lokaler i Olderdalen. Eiendommen ble nylig kjøpt av selskapet fra bl.a. mangeårig RIL lege Pål Kristensen

Her har vi fortsatt noen ledige kontorer, og vi ser gjerne at andre i RIL partnere vil flytte hit sammen med oss, oppfordrer Knut Erik.

Annonse fra Eliteserien: