Ny unik avtale med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS forlenger med 2 år i unik utvidet avtale!

Annonse:

Med Ranheim sin lokale forankring, folkelighet og gode holdninger som bakteppe, er Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS og Ranheim Fotball blitt enige om en ny samarbeidsavtale de kommende 2 årene. I tillegg til at Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS er det foretrukne valget som drifter av alle typer bygg, vil partnerskapet de kommende to årene også utvikles gjennom å etablere en samarbeidsarena for talentutvikling innen drift og forvaltning av eiendom og anlegg.

Gjennom deling av felles verdier, mentorordninger, kunnskapsdeling og opplæring m.v., skal partene sammen utvikle dyktige mennesker med vilje, evne og stort engasjement for drift og forvaltning av eiendom og anlegg.

Fokus på gode brukeropplevelser, faglig dyktighet og rå innsats skal stå i sentrum. Utveksling av kompetanse og kapasitet kan gå begge veier.

Samarbeidet skal koordineres mellom daglig leder i Ranheim Idrettslag og fagansvarlige for byggdrifteropplæring i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS. Det skal etableres et utvekslings- og opplæringsprogram for samarbeidet hvor talenter som vil jobbe med drift og forvaltning av eiendom tilbys en god karrieremulighet. 

Vi ser frem til å utvikle oss videre samme med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS de kommende 2 årene, både på og utenfor banen.

Annonse fra Obos-ligaen: