Endringer i trenerteamet

Vi takker av to trenere

Annonse:

Arbeidet med å sette Ranheim 2020 er godt i gang. Budsjettprosessen pågår, men det er ingen tvil om at Ranheim går inn i 2020 med et offensivt budsjett som skal gjøre oss konkurransedyktig i OBOS-ligaen.

Samtidig er det slik at budsjettet vil reduseres betydelig. Det er også pågående evaluering av alle områder.

Det er nå en prosess som pågår med å sette organisasjonen og de ulike rollene både i sportslig avdeling og administrasjonen. Det som er klart er at to trenerkontrakter ikke blir fornyet. Ranheim takker medtrener Arnstein Røen og spillerutvikler Ståle Bratseth for innsatsen.

Kontrakten til Arnstein går ut 31.12.19 og vi har ikke blitt enig om en ny avtale. Verre er det ikke, tvert i mot takker vi Arnstein for god innsats gjennom to sesonger som medtrener og ønsker han lykke til videre. Ståle har hatt en rolle som spillerutvikler i flere år, men i år har den vært utvidet i 50% stilling. Kontrakten går ut 31.12.19 og det er rollen som ikke blir med oss videre. Det handler på ingen måte om jobben Ståle har gjort, han er blant de varmeste og beste menneskene jeg har møtt. Jeg håper han vil være en del av Ranheim i en eller annen rolle i alle årene fremover også, forteller Daglig leder Frank Lidahl.

Lidahl forteller at det fortsatt vil ta tid før både endelig budsjett og organisasjon er klar for å presenteres.

Vi er i prosess og det vil foregå dialog med alle involverte i klubben fram mot jul og antagelig også inn i det nye året. Vi er offensive og har store ambisjoner for det nye året. Vi skal forbedre Ranheim som klubb, vi skal se igjen ny utvikling og det handler om å treffe på de prioriteringene vi gjør innenfor de rammene vi vil ha tilgjengelig, sier Frank Lidahl.

Annonse fra Obos-ligaen: